EMC Nedir?

Elektromanyetik Uyumluluk (ElectroMagneticCompatibility / EMC)
•EMC: Elektromanyetik girişim ya da fiziksel hasar gibi istenmeyen etkilere yol açabilen elektromanyetik enerjinin üretilmesi, yayılımı ve alınması ile ilgilenen elektronik mühendisliğinin bir alt dalıdır.
•EMC Testi’nin amacı ortak bir elektromanyetik çevrede farklı cihazların doğru şekilde ve uyum içinde çalışmasını sağlamaktır.
•Elektrik ile çalışan bir cihazda iki farklı elektromanyetik etki görülür: Dış ortama yayılım yapar ve dışarıdan etkilenir.
•Dış ortama yayılım yapması yayılım (emission) test standartları ile sınırlandırılmıştır. Örneğin şehir şebekesine yaydığı elektromanyetik enerjinin belirlenen sınırın altında olup olmadığı tespit edilir.
•Dışarıdan ne kadar etkilenip etkilenmediği de bağışıklık (immunity) testleri ile belirlenmiştir. Örneğin 4kV seviyesinde ESD sinyaline bağışıklığı tespit edilir.
Neden EMC?
•Yasal gereklilikleri yerine getirmek
•Müşteri memnuniyeti
•Zarar veren etkilerini ortadan kaldırmak

EMC Nedir?

YENİ EMC YÖNETMELİĞİ 2 Ekim 2016 PAZAR tarihli Resmi    Gazete’de yayımlanmıştır. 20 Nisan 2016’da AB tarafından yayımlanan İngilizce yönetmelik (2014/30/EU) 2 Ekim 2016’dan itibaren Türkiye’de 2014/30/AB olarak uyumlaştırılmış oldu. Yeni yönetmeliğe aşağıdaki linkten erişebilirsiniz: ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK YÖNETMELİĞİ (2014/30/AB) bakınız.

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, donanımın elektromanyetik uyumluluğunu düzenlemek ve donanımın yeterli bir elektromanyetik uyumluluk seviyesine uyacak şekilde piyasanın işleyişini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5 inci maddede tanımlanan donanımı kapsar.

(2) Bu Yönetmelik;

a) 24/3/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği kapsamında bulunan donanımı,

b) Hava aracı, motor, pervane ve haberleşme cihazları dâhil uçuşta bir hava aracını işletme veya kontrol etmekte kullanılan veya kullanılması amaçlanan her türlü alet, gösterge, ekipman, mekanizma, parça, teçhizat, donanım veya yazılımı ile gövde, motor veya pervanenin bir parçası olan veya hava aracını yerde manevra yaptırmakta kullanılan ekipmanları,

c) Piyasada bulundurulmamak kaydıyla amatör telsizciler tarafından kullanılan telsiz donanımı, (Amatör telsizciler tarafından takılacak bileşenlerin tümü, amatör telsizciler tarafından tadil edilen ve bu amatörler tarafından kullanılmak üzere tadil edilen ticarî donanım, piyasada bulunan donanım olarak kabul edilmez.)

ç) Telsiz ve telekomünikasyon donanımı ve diğer donanımın tasarlanan şekilde çalışmalarını mümkün kılan seviyeyi aşan elektromanyetik emisyon üretme veya buna katkıda bulunma kabiliyeti olmayan donanımı,

d) Normal kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan elektromanyetik bozulma sonucunda kabul edilemez performans kaybı olmaksızın çalışan donanımı,

e) Profesyonellere yönelik, yalnızca araştırma ve geliştirme tesislerinde bu amaçlar doğrultusunda özel olarak üretilmiş değerlendirme kitlerini,

EMC Nedir
EMC Nedir?

kapsamaz.

(3) Birinci fıkrada belirtilen donanıma ilişkin Ek-I’de belirtilen temel gerekliliklerin başka Avrupa Birliği mevzuatında daha detaylı olarak kısmen ya da tamamen düzenlenmesi durumunda söz konusu mevzuatın uygulamaya girdiği tarihten itibaren bu gerekliliklere ilişkin olarak bu Yönetmelik uygulanmaz veya bu Yönetmeliğin uygulanması durdurulur.

EMC Nedir?