EMC Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

 

EMC NEDİR?

 

Bir sistemin herhangi bir ortamda herhangi başka bir sistemin veya kendisine etki etmeden doğrudan çalışmasına elektro manyetik uyumluluk denir.

Günümüzdeki elektrik ve elektronik sistemlerin yaygınlaşmasıyla ile birbirleri arasında etkileşime girmeden çalışmaları önemli bir durum almıştır.

Bunun yanı sıra şebeke hatlarından ve havadan gelen bozucu gürültüler elektronik sistemlerine bozucu etkiler gösterebilir, ayrıca sizin elektronik sisteminizde gürültü yayması mümkündür.

Tüm sistemlerin beraber ve güvenli çalışabilmesi için uyulması gereken birtakım standartlar mevcuttur.

İlk olarak Marconi’nin deneyleriyle 1800’lü yılların sonlarına doğru  oluşan manyetik uyumluluk ve manyetik girişim kavramları, 1900’lerin başına geldiğinde kablo yardımı sayesinde Atlantik ötesi iletişim teknolojisinin önü açıldı. 1920’lerde ise konu hakkında teknik makaleler yazılmaya başladı. 1930’lu yılarda motorlar, demir yolları gibi sistem ve cihazlarda radyo frekansları önemli sorunlar haline gelmeye başladı.

  1. Dünya Savaşı sırasında, EMI, büyük sorun haline geldi. 1950’lerde transistör’ün 1960’larda tümleşik devrelerin, 1970’lerde mikroişlemcilerin buluşu ve hızlı sorunu ön plana çıkardı. Frekans planlaması gereği oluştu. Tümleşik devre teknolojileri ve sayısal işaretleme meseleyi büyüttü. 1979 yılında Amerika’da FCC kuruldu ve bu mesele hakkında çeşitlik standartlar yayınladı. EMI – EMC testleri oluşturuldu.

Elektromanyetik girişim elektrik ve elektronik cihazların performanlarında azalmalara, bozulmalara veya hatalı işlemesine yol açan radyo frekanslarında doğal veya insan kaynaklı her türlü bozucu etki olarak tanımlanabilir.

Günlük hayatımızdan elektromanyetik girişim örnekleri vermek gerekilirse; cep telefonlarının araç  ABS sistemlerini etkilemesi, baskı devrelerde sızıntı , radyo dinlenilen sırada polis telsizlerinin araya girmesi, cep telefonu ile konuşurken bilgisayarda gürültü oluşması gibi örnekler verebiliriz.

Cihazın elektromanyetik açıdan uyumlu olarak kabul edilebilmesi için 3 şart vardır.

*Diğer cihazlara etkileşimde bulunmamak

*Kendi içinde girişime yol açmamak (öz uyumluluk).

*Diğer cihazlardan kaynaklanan girişime karşı bağışıklık olmak.

Elektromanyetik girişim, cihazın etkilendiği elektromanyetik ortamın sonucu olarak gözlemlenir. Belirli bölgelerde meydana gelen tüm elektromanyetiksel durumlar, o bölgenin elektromanyetik ortamını oluşturur. Oluşan bu elektromanyetik ortamın başlıca etkileri de EMI ve EMC olarak söylenebilir. Elektromanyetik çevreyi karakterize etmek istersek, 2 unsurla karşılaşırız:

*Frekans / Zaman

*Genlik (Elektromanyetik enerjinin şiddeti)

Elektromanyetik girişimini oluşturan sebepler; baskı devre elemanları, kalitesiz kablolar, dirençler, kondansatörler, bağlantı noktalarındaki sızıntılar, indüktörler, eleman değişikliği, elektromekanik cihazlar, sayısal devre elemanları, mekanik anahtarlar şeklinde liste yapılabilir.

 

what emc
emu nedir

ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK (EMC) NEDİR?

EMI durumuna karşı alınacak önlem topraklama olabilir. Topraklamanın amacı elektromanyetik girişime yol açabilecek radyo frekansı gerilimlerinin oluşmasını azaltmaktır.

Alınabilecek ikinci önlem ise ekranlamadır. Ekranlama belirli bölgeyi elektromanyetik ortamdan iç elektromanyetik ortamın dışarıya sızmasını engellemek amacı ile yapılır.

Bir diğer önlem ise bağlama yöntemidir. Bağ; iki iletken arasında elektriksel olarak bağlanılır, referans noktasının cihazın her noktasında aynı seviyede olması halinde elektromanyetik girişimi en aza indirgeme amaçlı olarak bağlama yöntemi kullanılır. Bu durum bağlantıların mükemmel olmasına yani düşük empedanslı bir devre tasarlanmasına bağlıdır.

Alınabilecek başka önlem, filtrelemedir. Filtreler, iletkenler üzerinde yayılan elektromanyetik girişimi engellemek amacıyla tasarlanabilirler. Bu düzeydeki her devreye özel bir filtre devresi de tasarlanabilir.

Son önlem ise kablolamadır. Kablo, elektromanyetik enerjiye ulaşabileceği yüke kadar kılavuzluk eder. Sistemin en uzun parçalarını oluşturanlardır ve bundan dolayı EMI gürültüsünün ortamdan alınıp verilmesinde etkin bir anten görevindedir.

 

emc neden gereklidir

 

ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK (EMC) NEDİR?

Elektromanyetik uyumluluk, elektromanyetik enerjinin oluşması, iletilmesi ve alınması durumunda sağlanan ve elektromanyetik açıdan bir girişim oluşturmayacak her türlü etki olarak tanımlanabilir.

Oluşan standartlar sonucunda elektronik ürünün pazarlanabilmesi açısından elektromanyetik uyumluluğu çok önemli kriter haline gelmiştir. Eğer bir ürün herhangi bir ülkenin koşullarını sağlamıyorsa, ürün o ülkede satılamaz.

Teknolojinin gelişimi sonucunda, sistem veya cihaz tasarımında elektromanyetik uyumluluk, diğer tasarım kriterleri kadar önemli olan bir tasarım kriteri haline gelmiştir.

1996 yılından itibaren EMC standartları elektronik cihazlar için zorunlu hale getirilmiştir. Bu yüzden ürünlerini satmak isteyen üreticilerin çeşitli testlerden geçerek cihazlarına “CE” sembolünü koymaları gerekmektedir.

emc testi nedir

 

EMI VE EMC DOĞRULAMA TESTLERİ

Elektromanyetik uyumluluk ve girişim konusunda hem cihaz sayesinde hem de platform ve sistem seviyesinde çeşitli testler vardır. Bu testlerde kullanılan ölçütler de EMI – EMC standartları olarak belirlenmişlerdir. Bu standartlar ürünün kendi elektromanyetik olarak kalitesini belirleyen başlıca unsurlardır. Standartlarda iki önemli unsur yer alır.

*Test sınır değerleri.

*Test yöntemleri.

Askeri cihazlar ayrı standartlar mevcutken ticari cihazlar için ayrı mevcuttur. EMI – EMC testinin iki farklı yönü vardır.

*Emisyon

*Bağışıklık (Alınganlık)

Emisyon testleri de 2 farklı yöntem ile yapılır. İlk olarak iletkenlik yöntemiyle yapılan emisyon testlerinde cihazın veya sistemin akım ve gerilim parametreleri ölçülür. Bu parametreler ölçülürken de akım probu ile akım, LISN (Line Impedance Stabilization – Hat Empedansı Sabitleyici Şebeke) ile de gerilim ölçülür.

Işıma yoluyla emisyon testlerinde ise elektrik alan ve manyetik alan ölçülür. Ölçüm yöntemi olarak elektrik alan antenleri veya halka antenler kullanılır. Bikonik antenler (30 – 300 MHz), Log – periyodik antenler (300 200 MHz) veya Huni antenler (2000 – 18000 MHz)de kullanılabilir.

EMI Alıcı yöntemini kullanarakda tüm ölçümler çak daha kolay şekilde gerçekleştirilebilir. Bunun yanı sıra elektrik alan probu kullanılarak da yüksek alanların ölçümü de sağlanabiliyor.

Tüm bu testlerde kullanılan 4 farklı test alanı bulunmakta:

*Ekranlı Oda

*Yarı Yansımasız Oda

*Tam Yansımasız Oda

*Açık Saha Test Alanı

Ekranlı oda, dış elektromanyetik ortamdan yalıtılmış bir alandır. Faraday kafesi bunun en büyük ve ilk örneğidir. Yansımasız oda ise duvarlarında elektromanyetik dalgayı soğurucu malzeme bulunan alandır.

EMC TESTİ NASIL YAPILIR

Cihazların ya da sistemlerin olduğu ortamlarda oluşan elektromanyetik gürültülerden ne kadar etkilendiğinin kontrolü yapıldığı Bağışıklık EMC testleri.

Kullandığımız elektronik cihazların  ve hassasiyet seviyelerinin sayısının her gün arttığı günümüzde EMC testleri artık bir zorunluluk haline gelmiştir.

EMC laboratuvarında test ve belgelendirme hizmetleri verilen ürün gruplarından bazıları:

*Elektrik Ev Aletleri

*Elektrikli Ticari Aletler

*Aydınlatma armatürleri

*Profesyonel ve Endüstriyel Cihazlar

*Ölçüm ve Kontrol Cihazları

*Medikal cihazlar

 

EMC, standartları uygulandığı yere, standartlara uygun ayırma sistemleri vardır. Bu standartlar bütün ülkeler kabul görmüştür. Sivil standartlar askeri ürünler için de tasarlanmıştır.

EMC Testi Nasıl Yapılır

 

EMC KAPSAMASINDAKİ TESTLER

*Radyo ve telekomünikasyon cihazları

*Otomotiv Elektroniği

*Tıbbbi Cihaz

Bilişim Epikmanı

*Ev aletleri ve elektrikli aletler (ev veya sanayii tipi)

*Aydınlatma

*Laboratuvar ekipmanı

*Elektrikli oyuncaklar

*Ağır endüstri ürünleri

*İnşaat malzemeleri ve ekipmanları

*Güvenlik sistemleri ve alarmlar

*Demiryolu Ekipmanları

*Sağlık, fitnes ve güzellik ürünleri Testleri

İNGİLİZCE KARŞILIKLARI

*Antenna immunity to RF voltage (S2b)

*Antenna input immunity (S1)

*Antenna screening effectiveness (S4)

*Conducted disturbances immunity

*Conducted emissions (continuous and discontinuous interference)

*Electrostatic discharge (ESD) immunity

*Electrical disturbances from conduction and coupling immunity for vehicles

*Electrical fast transient / burst immunity

*Harmonic current emission

*Harmonics and interharmonics immunity

*Immunity from radiated fields (S3)

*Immunity to induced voltages (S2a)

*On-site EMC testing

*Power frequency magnetic field / oscillatory waves immunity

*Power interference

*Power supply conditioning

*Radiated emissions and EMF

*Radiated field immunity

*Voltage fluctuation / flicker

*Voltage surge immunity

*Voltage dips / interruptions immunity

EMC TESTİ YAPMAK İÇİN NELER GEREKLİDİR

Radyo iletim, mikrodalga iletişim, x-ray makineleri ve çok sayıda diğer ürünler için kullanabileceğimiz son derece sınırlı elektromanyetik spektruma sahibiz.

Ne yazık ki, vericileri olmayan elektronik cihazlar bile, elektronik devrelere özgü anahtarlama akımları ve voltajın bir yan ürünü gibi, elektromanyetik radyasyonu yaymaktadır. Elektronik ürünlerden gelen istenmeyen elektromanyetik radyasyonların miktarını sınırlamaksızın, elektromanyetik spektrum olumsuz etkilenebilir ve radyo iletimi için ayrılmış frekans bantları tehlikeye atılabilir.

Kablosuz olmayan ve kablosuz elektronik ürünlerin sayısı artmaya devam ederken, önceden paketlenmiş elektromanyetik spektrum daha da kalabalık hale gelecektir. Bu önemli kaynağın korunması, cihazların gelecekte düzgün şekilde çalışmaya devam etmesini sağlamak için kritik önem taşır.

GÜVENLİK

Birçok ürün için, EMC performansı yaşam ile ölüm arasındaki fark anlamına gelebilir. Birçok tıbbı, endüstriyel, askeri, otomotiv ve havacılık ürünlerinin (ve diğerlerinin) güvenlik açısından kritik uygulamaları vardır.

Bu ürünlerin görevi, güç kaynağı dalgalanmaları, ESD veya radyasyona sahip elektrik alanları gibi elektromanyetik olgular nedeniyle başarısız olursa, hayatlar kesinlikle risk altında olabilir.300 cephaneliğin hepsinin bir uçtaki 3600 feet’lik 7 watt’lık bir güç ilettiğini düşünün – elektrik sistemlerinin bu tür elektromanyetik ortamlara dayanabilmesini sağlayan titz EMC testi.

ÜRÜN PERFORMANSI (KALİTE)

Elektronik bir ürünün görevi ve performansı, harici ve dahili olarak üretilen EMC fenomenlerinden kolayca etkilenebilir. Örneğin, dahili güç kaynağı düzenlemeniz çok gürültülü ise, hassas analog ölçümleri (sesnsör ürünleri için) olumsuz etkileyebilir veya bir kablosuz vericinin performansını düşürebilir (kablosuz ürünler için). Bunların her ikisi de dahili EMC sorunları için örneklerdir.

Harici olarak, ugulana EMC olguları, veri bozulmasından hassas ölçme hassasiyetine, RF performanslarından kızartma IC’lere kadar sınırsız sayıda ürünü negatif etkileyebilir. EMC testi, cihazınızın tipik bir neredeyse sınırsız sayıda ürünü negatif etkileyebilir. EMC testi, cihazınızın tipik bir EMC ortamında beklendiği gibi çalışmaya devam etmesini sağlamaya yardımcı olur ve ürünün geri dönüş oranını zayıf EMC performansına düşürür.

Test laboratuvarlarını ve devlet memurlarını meşgul etmek Laboratuvarın EMC test sonuçlarına, belki de satış miktarına veya şirketin büyüklüğüne bakılmaksızın uygulanan büyük test fiyat etiketi ve her yıl pazara giren uyumlu olmayan cihazların kesilme hacminin iyi belgelenmiş değişkenliği göz önüne alındığında, Üreticilerin tüm süreç hakkında alaycı davrandıklarını görün.

Avrupa çapında bir uygunsuzluk ile ilgili resmi bir 2013 raporu:>% 35 teknik gereksinimlere uyumsuzluk ve>% 60 dokümantasyona uyumsuzluk.

EMC testinin hem küçük hem de büyük üreticilere büyük bir yük olabileceği ve etkililiğinin bazen tartışılabilir olabileceği doğrudur. Fakat kurallar, gerçek sorunlardan (aşağıdaki geçmişi inceleyin) ortaya çıkmış ve hükümet ve özel altyapı bu kuralları barındırmak ve uygulamak için büyümüştür.

Cezalar

 

EMC testi cezaları Piyasada uyumlu olmayan bir cihazla yakalanırsanız, para cezaları ve eylemler önemsizden korkunç seviyelere değişebilir.

Yasal şirket olan Fish & Richardson, FCC’ye karşı yasal işlemlerin bir özetini yayımladı.

EMC kapsamındaki testler;

*Radyo ve telekomünikasyon cihazları

*Otomotiv Elektroniği

*Tıbbi Cihaz

*Bilişim Ekipmanı

*Ev ve ticari ürünler

*Ev aletleri ve elektrikli aletler (ev veya sanayi tipi)

*Aydınlatma

*Laboratuvar ekipmanı

*Elektrikli oyuncaklar

*Ağır endüstri ürünleri

*İnşaat makineleri ve ekipmanları

*Güvenlik sistemleri ve alarmlar

*Demıryolu Ekipmanları

*Sağlık, fitnes ve güzellik ürünleri

Testleri Bu Cihazlarla Yapıyoruz

*Antenna immunity to RF voltage (S2b)

*Antenna input immunity (S1)

*Antenna screening effectiveness (S4)

*Conducted disturbances immunity

*Conducted emissions (continuous and discontinuous interference)

emc testi gereklilikleri
emc testi gereklilikleri

 

 

 

 

 

 

 

 

EMC TEST LABORATUVARI

Tüm elektrikli, elektronik ve elektromekanik cihazlar, çalışırken çevreye bir miktar elektromanyetik enerji yayar. Ortaya çıkan veya ortamda var olan  enerjiden cihazların etkilenmesine sebep olan olaya “elektromanyetik girişim” denir.

Cihazların havaya yaydığı uzaysal ışıma ile gerçekleşebileceği gibi cihazın içinden çıkan kablolardan iletkenlik yoluyla da oluşabilir. Elektromanyetik uyumluluk ise, bir cihaz veya sistemin elektromanyetik bir yerde, bir girişime neden olmadan ve bir girişimden etkilenmeden çalışmaya devam etmesidir. Başka bir deyişle, cihaz veya sistemin çalışıyorken diğer cihaz veya sistemleri etkilememesi ve onların çalışmasından etkilenmemesi olarak da söylenebilir.

Mobilite olarak hem komponent hem de araç için gerekli olan kapsamında, EMC testlerini gerçekleştirerek Avrupa’dan E tip onay belgesi sunabilmekteyiz.

Motorlu Taşıtlar – Radyo Parazit Giderici Donanımlar Konusunda Taşıtların Onayı İle İlgili Hükümler EMC, elektrik ve elektronik cihazların çevredeki diğer elektrik ve elektronik cihazlarla etkileşime neden olmaları ya da diğer cihazların etkileşimine maruz kalmalarına yönelik temel koşulları belirler.

Araçların çevresinde hassas alıcıların ve kuvvetli vericilerin artması ile birlikte araçlardaki elektromanyetik uyumluluk konusu önem kazanmış ve zorunluluk haline gelmiştir.

Avrupa birliği içinde elektrik- elektronik cihazların tümü elektromagnetik uyumluluk konusunda bu regülasyonu esas almak zorundadır.

YÖNETMELİĞİN KAPSAMI

EMC direktifi bünyesinde elektirik- elektronik elemanlar bulundurarak elektromanyetik etkileşime neden olan ya da kendi görevi elektromanyetik alanlardan etkilenebilen tüm elektrik- elektronik cihaz ve sistemleri kapsar.

Elektrik- elektronik cihazların yaklaşık tümü EMC direktifi kapsamına girer.

İstisnaları vardır.

EMC deneyleri; öngörülen askeri ve ticari standartlar uyarınca “tam yansımasız oda”, “yarı yansımasız oda”, “açık saha deney alanı” ve “ekranlı odalar” içerisinde gerçekleştirilmektedir. Tam / yarı yansımasız odalar; harici elektromanyetik girişimlerden izole edilmiş ve içleri elektromanyetik soğutucu malzemelerle kaplanmış özel ortamlardır. Ekranlı odalar ise sadece topraklanmış düz metal plakalardan oluşan harici elektromanyetik girişimlerden dolayı izole edilmiş yapıya sahip odalardır.

EMC Laboratuvarında, ülkemizde nadir olarak kurulu bulunan büyük hacme sahip tam ve yarı yansımasız odalar bulunmaktadır. Tam yansımasız oda içerisinde 700 MHz – 40 GHz frekans aralığında izotropik prob kalibrasyonları, yarı yansımasız oda ve açık saha deney alanı birlikte kullanılarak 30 MHz- 40 GHz frekans aralığında yönlü anten kalibrasyonları yapılabilmektedir.

EMC ÖLÇÜM CİHAZLARI

Endüstriyel üretim cihazları,

Mobil ve ticari radyo, telefon cihazları,

Evlerde kullanılan radyo/TV alıcıları,

Amatör radyo cihazları,

Tıbbi ve bilimsel cihazlar,

Evlerde kullanılan elektronik cihazlar,

Bilgi teknolojilerine yönelik cihazlar,

Radyo/TV vericileri

 

Havacılık ve denizcilikte kullanılan radyolar,

Haberleşme ağları ve ilgili cihazlar,

Eğitimle ilgili elektronik cihazlar,

Flamanlı ve florasan lamba kullanan aydınlatma cihazları elektromanyetik dalgalardan etkilenmesi, ama kendisinin oluşturduğu elektromanyetikten etkilenmemesi gerekmektedir.

EMC testlerinin en önemli yeri; test düzeneği ve test koşullarıdır. Test düzeneklerinin standartlarda verilen şekilde olması, test sonuçlarının doğruluğu ve geçerliliği için birincil önceliklidir. Bu izlenimde, EMC testleri özel test ortamları gerektirmektedir.

Yayınım testleri, cihazın bulunduğu ortama yaymış olduğu elektromanyetik enerjiyi değerlendirirken, bağışıklık testleri, ortamdaki elektromanyetik enerjinin cihazı ne derece etkilediğini inceler. Bu iki temel konu, enerjinin “bağlaşım yoluna” göre de “iletkenlik yoluyla” veya “uzaysal ışıma yoluyla” uygulanan 2 farklı test ile değerlendirilir.

Test Yapılabilen Ürün Standartları

*EN 61000-6-1 Yerleşim Birimleri, Ticari ve Hafif sanayi ortamları için Bağışıklık Standardı

*EN 61000-6-2 Endüstriyel çevreler için bağışıklık

*EN 61000-6-3 Yerleşim Birimleri, Ticari ve Hafif Sanayi Ortamları İçin Emisyon Standardı

*EN 61000-6-4 Endüstriyel Ortamlar İçin Emisyon Standardı

*EN 60601-1-2 Elektrikli Tıbbî Cihazlar- Elektromanyetik Uyumluluk- Kurallar ve Deneyler

*EN 55024Bilgi teknolojisi cihazları – Bağışıklık karakteristikleri

*EN 62052-11Elektrik ölçme donanımı(a.a.) – Genel kurallar, deneyler: Sayaç

*EN 55014-1 Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Aletler ve Benzeri Cihazlar İçin Özellikler- Yayılım

*EN 55014-2 Elektromanyetik Uyumluluk-Ev ve Benzer Yerlerde Kullanılan Cihazlar, Aletler ve Benzer Cihazlar İçin Bağışıklık Kuralları- Ürün Aile Standardı

*EN 61326Ölçme, Kontrol ve Laboratuvarda Kullanım İçin Elektrikli Cihazlar-Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) Şartları

emc ölçüm cihazları

 

 

 

 

 

 

EMC NEDEN GEREKLİDİR

Günlük hayatımızın büyük bir zamanını almaktadır hayatımızı etkileyen özellikleri var. Yaşantımızın her zamanında gözlemleyebiliriz. EMC testinin önemi, prize takılı televizyon ve farklı elektronik cihazın birbirini etkileyerek televizyon ekranında dalgalanma yapması, cep telefonlarının araç ABS sistemlerin etkilemesi, baskı devrelerde sızıntı, cep telefonu ile konuşurken bilgisayarda gürültü oluşması gibi örnekler verilebilir.

Bütün bu olumsuzluklar ürünlerin hatalı çalışmasına yol açacağı gibi ciddi iş kazalarına da sebep olmaktadır. Bu yüzden Elektromanyetik Uyumluluk ciddi önem taşımaktadır.

Zorunlu olarak Elektronik aksamlı veya elektronik ürün, makinenin pazarlanabilmesi için CE Belgesi- işaretlemesi uygun yapılmalıdır. 2014/30/AB Elektromanyetik uyumluluk yönetmenliği sınırları içinde oluşan zorunlu standartlara göre uygun olması gerekmektedir. Bu uygunluk standartlara göre test ve raporlamayla desteklenmelidir.

EMC Standartları:

ASKERİ DENEYLER

(MIL STD461E) Askeri Cihazlar; Elektrik / Elektronik ve Elektromekanik Cihaz ve Alt Sistemler

CE101 (30Hz – 10kHz),

CE102 (10kHz – 10MHz)

CS114 (10KHz – 400MHz)

CS115 (30ns Darbe Genişliği),

CS116 (10kHz – 100MHz Sönümlü Sinüs)

RE101 (30Hz – 10kHz),

RE102 (10kHz – 18GHz)

RS101 (30Hz – 100kHz),

RS103 (80MHz – 18GHz, 20V/m)

(MIL STD 220B) Elektrik Filtreleri (Filtre Performans Deneyi)

(IEEE STD 299) Ekranlı Test Ortamları (Elektromanyetik Ekranlama Etkinliği Ölçümü)

EMC Test Laboratuvarı