GÜMRÜKTE TAKILMAMAK İÇİN LVD/EMC TESTLERİ ŞART

Teknolojinin gelişmesi ve elektriğin hayatımızda temel yapı taşı olması neticesinde , elektrik içeren alet/makine/ techizatların birbirlerini etkilemesi kaçınılmazdır. İnsan, hayvan ve çevre ile etkileşimde olan cihazların zarar vermemesi için gerekli bir takım güvenlik önlemlerinin alınması, standardizasyondan geçmektedir. Sürekli geliştirilen standartlara uygunluk tespiti için yapılacak ilk hamle ilgili ürünlerin test edilmesidir.

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, bir çok ülke, elektrikli teçhizatların piyasada serbest dolaşımı için bağımsız / akredite laboratuvar ve belgelendirme firmaları tarafından gerçekleştirilmiş, test raporu, teknik dosya, standarda uygunluk belgesi veya uygunluk beyanı istemektedir.

İlgili standartlardan test/belgelendirme yapılmamış ürünlerin piyasada dolaşımının yasak olması, ithalat veya ihracat işlemlerini engellemektedir. Gümrüklerden geçişi gerekli dokümanların olmamasından dolayı engellenmekte, bu durum alıcı ve satıcı için ekstra masraf, zaman ve para kaybına neden olmaktadır. Malum gümrük şartlarında ürünün bir gün dahi gecikmesi yüksek ücretlere tekamül etmekte, ticari olarak da iş ve itibar kaybına neden olmaktadır. Bu durumların önüne geçmek için etkili danışmanlık almak esastır. CE işaretleme, ilgili temel testlerden kısaca bahsedecek olursak;

EMC Direktifi ve Testleri ;  Elektro manyetik uyumluluk anlamına gelen direktif, Ülkemizde; 2014/30 AB Elektromanyetik Uyumluluk direktifi ile yasallaştırılmıştır. Sistemin, elektromanyetik etkilerinin diğer sistemleri etkilememesi veya diğer sistemlerden etkilenmemesi durumuna ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK Kısaca EMU denir. İlgili sistemin elektromanyetik dalgalar yayabilecek başlıca komponentleri ; kalitesiz kablolar, indüktörler, elektromekanik cihazlar, baskı devre elemanları, kondansatörler, bağlantı noktası sızıntıları , sayısal devre elemanları gibi örnekleyebiliriz. EMC testlerinde sistemin; diğer cihazlara girişimde bulunmadığı, diğer cihazlardan kaynaklanan girişimlere karşı bağışıklılığının olması, kendi içinde girişime yol açmaması ( öz uyumluluk) gibi şartları sağlayıp sağlamadığı aranır. Referans Standartlar ile bağımsız akredite laboratuvar tarafından teste tabi tutulan sistemlerin raporlaması yapılarak standardı karşılayıp karşılamadığı belirtilir. Standardı karşılamaması durumunda sistemin gerekli düzenlemeleri yapılarak Ticarette temel unsurlardan biri olan Sürekli İyileştirme de sağlanmış olur.http://www.tasardanismanlik.com/gumruklerde-takilmamak-icin-lvd-emc-testleri-sart/